Crema di verdure (100 grammi), pesce (70 grammi ), patate lesse (100 grammi) —————- —- —————

Crema di verdure (100 grammi), pesce (70 grammi ), patate lesse (100 grammi) —————- —- —————